mercoledì 16 marzo 2011

یازده میلیارد دلار نفتی گم شده یابنده اطلاع بدهد و جایزه بگیرد

گزارش کمیسیون انرژی مجلس
یازده میلیارد دلار نفتی گم شده
یابنده اطلاع بدهد و جایزه بگیرد


کمیسیون انرژی مجلس، در آخرین روزهای سالی 89 رقم تخلفات نفتی دولت را 11 میلیارد دلار اعلام کرده و گزارش داد که پرونده ای در این ارتباط تشکیل شده که برای رسیدگی تسلیم دستگاه قضائی شده است. کمیسیون انرژی مجلس، گزارش خود را با استناد به گزارشات نظارتی دیوان محاسبات تهیه کرده است. گزارش کمیسیون انرژی مجلس، روز گذشته در جلسه علنی مجلس قرائت شد که با رای اکثریت نمایندگان حاضر ارجاع آن به مراجع ذی صلاح تصویب شد. در این گزارش آمده است، که مازاد درآمد نفت باید به حساب خزانه​داری کل کشور واریز شده و پس از منظور نمودن سهم صندوق توسعه ملی و سهم شرکت نفت، مابقی را دولت باید به حساب ذخیره ارزی واریز کند که چنین نشده است. 4 میلیارد و 300 میلیون دلار از این محل به حساب ذخیره ارزی واریز نشده است و 6 میلیارد بدهی مشتریان نفتی به حساب ذخیره ارزی ریخته نشده است . برگرفته از پیک نت .