martedì 17 aprile 2012

تکرار این توحش پس از یکصد سالتهران، پایتخت ایران، یکصد سال پیش، تنبیه یک خلافکار. (1910) و حالا در جمهوری اسلامی نام این توحش را گذاشته اند تعزیر
 اسلامی و هرگاه که توانسته اند در برابر دیدگان مردم اجرا کرده اند. بخش مهمی از گسترش ویروس خشونتی که در جامعه پخش است، حاصل همین بازگشت به یکصد سال پیش است. حاکمیت هنوز به عمق عبور تاریخی ایران از شرایط یکصد سال پیش پی نبرده است و به همین دلیل نیز درک نمی کند که بازتاب این خشونت در جامعه و در آینده رویدادهای ناگهانی در ایران چه عواقب دردناکی خواهد داشت. تنبیه خیابانی. عکس از کتاب جغرافیای بین المللی. 1910