venerdì 2 dicembre 2011

دلم برایت تنگ است بانو - نوشته مریم شربتدار برای زهرا رهنورد


دلم برایت تنگ است بانو، آنقدر که دیگر حتی خاطرات آن روزهای با تو بودن در جلسات قرآن و یادآوری قرائت و صوت زیبایت نیز درمانش نیست.ـ

یادش به خیر ، سال گذشته را می گویم؛ همسرم در مرخصی و این سوی میله ها بود و هنوز تو و شوی صبور و مقاوم تو را به بند نکشیده بودند. هنوز می توانستیم عید غدیر را به تو و آن سید بزرگوار، تبریک گفته و صدای امیدبخش شما را از آن سوی سیم ها و خطوط تلفن بشنویم و امسال اما تلاشهایم برای ارسال حتی کلمۀ کوتاه تبریک نیز بی نتیجه است و می دانم حال عزیزان دلبندت را که از غدیر و سیادت این سال ها، تنهایی های علی و غربت و معصومیتش را با تمام وجود حس می کنند.ـ

بانوی سبزم! دلم تنگ لحظه لحظه های دیدارت با خانواده های آزادگان و شهیدان و جانبازان است و قطره های اشکی که از چشمان نگرانت جاری می شد از ظلم ها و پلشتی های وارده بر مظلومان.ـ

دلم تنگ است ای عزیزترین، که سیاهدلان و تنگ نظران، تاب دیدن عزتی را که خدایت ارزانی فرمود، نداشتند و چه بیرحمانه به بندت کشیدند و ندانستند که این نیز تنها بر عزتت می افزاید.ـ

آن روز در غدیر، پیامبر گرامی اسلام دستی را بالا برد که بر ظلم می تاخت و عدالت را نوید می داد ؛ و امروز در این غدیر، دستان ظلم ستیز را بسته و عدالت خواهان را در بند می بینیم .ـ

آن روز در آن غدیر تلاش برای کمال و عزت دین بود و امروز در این دیار، شریعت است که قربانی مطامع و امیال سودجویان می شود.ـ

دلتنگ توام بانو! که دلسوزانه اسلام واقعی را تبلیغ و ترسیم نموده و تشنگان را از چشمۀ حکمت الهی سیراب می کردی و این همان بود که بداندیشان را برآشفته و خوابشان را پریشان می کرد.ـ

آنها در تو و آن سید چه دیدند که اینچنین وحشت زده و بدون اندیشه گمان بردند که با زنجیر و غل می توان به نبرد نور و روشنایی رفت؟

بانوی مظلومم، هنوز هم به یاد داریم تأسی ات را به مرام پیامبر اکرم(ص) در عبور کریمانه ات از اهانت های بوق های تبلیغاتی عده ای معلوم الحال و صبوری ات را در پایبندی به اصول و اخلاق انسانی و اسلامی.ـ

چه دلتنگم بانوی سبز میهنم!

که دلسوزانه مادری می کردی برای همه و بی صبرانه به دیدار آسیب دیدگان و زخم خوردگان مظلوم می شتافتی و مردانه در مقابل هر چه زور و ستم بود می ایستادی.ـ

کاش بدانی که جلسات قرآنمان هنوز هم عطر وجود تو را در هوای خود دارد و نگرش خلاق و هنرمندانه ات در جای جای خانه هامان نقش آفرین است.ـ

کاش می دانستیم که شب اندیشان را چه سودایی در سر است که شما عزیزانمان را به بند کشیده اند؛ و کاش می دانستند که در گذرگاه دنیا، باقی را به فانی فروختن، جهل است و جنون.ـ

دلم تنگ است بانو به اندازۀ صبر خدا ، دلتنگ توام بانو در این غدیر.ـ

مریم شربتدار قدس
غدیر ۱۳۹۰

Nessun commento:

Posta un commento