venerdì 2 marzo 2012

شعبه اخد رای در مشهد-خیابان باهنر،ساعت سه

پیروزی بزرگی بود ، آفرین بر مردم ایران ، این نشان داد که مردم ظرفیت اعتصاب را دارندريال روز بسیار خوبی است بر همه هموطنان مبارک

Nessun commento:

Posta un commento