sabato 7 aprile 2012

اخوان المسلمین بهار عربی را مصادره کرده
همه کسانی که تصور کرده بودند دوران "اخوان المسلمین" در خاورمیانه پایان یافته، اکنون با زیرآبی که اخوان المسلمین در بهار عربی رفته و سر از قدرت در مصر و تونس درآورده، در ارزیابی خود تجدید نظر کرده اند. حتی این احتمال قوی است که رئیس جمهور آینده مصر از رهبران اخوان المسلمین باشد. در سوریه نیز یک سر شورش ها به اخوان المسلمین وصل است. بنابراین مرور دوباره تاریخ شکل گیری اخوان المسلمین و بازشناسی رهبران اولیه آن ضروری است. کتاب "بازی شیطانی" نوشته "روبرت دریفوس" تحقیقی است در همین زمینه.

رابرت دریفوس روزنامه نگار ساکن ایالات متحده امریکاست. وی فارع التحصیل دانشگاه کلمبیا است و تحقیقات زیادی راجع به سیاست‌های امریکا و برنامه‌های جنگی این کشور پس از حادثه یازدهم سپتامبر انجام داده است. پژوهش‌ها و نوشته‌های وی در مورد جنگ در عراق شهرت زیادی دارد. دریفوس عضو انجمن امریکایی روزنامه نگاران و نویسندگان نیز هست.

کتاب بازی شیطانی تحقیقی است در باره ریشه‌های اخوان‌المسلمین در خاورمیانه عربی که خواه نا خواه با فعالیت "فدائیان اسلام" و سپس "انجمن حجتیه" در ایران در ارتباط است. این بازی بزرگ را ابتدا انگلستان در خاورمیانه آغاز کرد و سپس امریکا نیز دنباله آن را به بهانه خطر سرخ گرفت. دراین کتاب، واقعیاتی بصورت مستند مطرح می‌شود که هر لحظه با خواندن بخش‌هائی از آن، اوضاع کنونی ایران، سرانجام بهار عربی، دولت احمدی نژاد، تئوری‌های مصباح یزدی و شارلاتانیسمی که امثال دکتر عباسی در سالهای اخیر، ابتدا در درون سپاه پاسداران و سپس در همایش‌های بسیج به راه انداخته همخوانی کامل دارد. این همخوانی چنان است که برای حضور همان دستگاه‌های جاسوسی انگلستان که اخوان المسلمین را بنا نهادند و همان دست‌های امریکائی که از آن حمایت کردند، در آنچه درایران می‌گذرد جای تردید باقی نمی گذارد.

برای درک بازی تاریخی که قدرت های بزرگ جهانی با گروه های اسلامی کرده اند، آگاهی از دیدار سید ضیاء با محمد رضا شاه، در روز ترور سپهبد رزم آراء جالب است. سید ضیاء می گوید که هنگام ملاقات من با شاه، او بسیار مضطراب و نا آرام بود تا این که سرانجام اسدالله علم وزیر کار کابینه رزم آراء شتابزده وارد اتاق شد و خطاب به شاه گفت: کار با موفقیت انجام شد و از شرش خلاص شدیم!

از این ترور که دربار در آن دست داشت و گفته می شود یک سر ماجرا به رقابت های انگلستان و امریکا بر سر نفت ایران باز میگشت، گروه فدائیان اسلام و موتلفه اسلامی بعنوان یک شاهکار مبارزانی یاد کرده و آن را در دفتر خود ثبت کرده اند. شاید خلیل طهماسبی که ترور را انجام داد نمی دانست آلت دست چه کسانی شده، اما می توان تصور کرد که رهبران او هم نمی دانستند!
پیک نت 17 فروردین

Nessun commento:

Posta un commento