venerdì 12 ottobre 2012

سخنرانی خامنه ای در بجنورد : همه چی آرومه ! من چقدر خوشبختم ؟
این مردمند که بدبختند با وجود این همه مشکلات اقتصادی که مردم دست به گریبان هستند چه از لحاظ تآمین مایحتاج روزانه و خورد خوراک حداقلی  چه از لحاظ مسکن و اجاره خانه و هزاران مشکل دیگر  


سخنرانی علی خامنه ای در بجنورد خراسان
اوضاع عالیست
چرا بیهوده ایراد می گیرید؟رهبر معظم و خیلی فرزانه جمهوری اسلامی از تهران رفت خراسان و از مشهد هم رفت بجنورد در شمال خراسان تا در آنجا نظرش را درباره بحران کنونی حاکم بر کشور اعلام کند!

آقای خامنه ای در استادیوم تختی بجنورد به دفاع از نتایج سیاست ها و حاکمیت 23 ساله خود برخاست و در همین سخنرانی بارها تکرار کرد که بحران کنونی چیز مهمی نیست و می گذرد.اما همین تکرار چند باره "عبور از بحران" خود نشان دهنده عمق فاجعه ای بود که بر کشور و بر ذهن خود آقای خامنه ای حاکم است.

 


او اگر از پائین (مردم) و از بالا (حاکمیت) تحت فشار نبود و موقعیت خود را بیش از هر زمان دیگری متزلزل نمی دانست زحمت رفتن به مشهد و از آنجا به بجنورد و حضور در ورزشگاه تختی را به خود نمی داد و مانند گذشته در بیتش می نشست تا عده ای را به زیارتش بیآورند و او برای آنها سخنرانی کند!

آقای خامنه ای در سخنرانی خود، بی آن که اشاره به سقوط ارزش پول ملی ایران و تظاهرات هفته گذشته در تهران و مشهد بکند، از اعلامیه سران فربه شده در دوران رهبری او تجلیل کرد که با تظاهرات و بستن بازار مخالفت کرده بودند!

آقای خامنه ای در بخش دیگری از سخنرانی خود به صحرای کربلای انتخابات 88 و کودتای 22 خرداد همین سال زد که نشان داد زخم کودتا دوباره سر باز کرده است. یعنی بحران سیاسی و انتخابات پیش روی ریاست جمهوری و سرانجام دولتی که او با کودتا آن را به ملت تحمیل کرد بار دیگر نه تنها در جامعه، بلکه در راس حاکمیت مطرح شده است. این که محصول کودتای او و فرماندهان سپاه، و ادامه سیاست نظامی و اتمی که میرحسین موسوی با آن مخالف بود و به همین دلیل نیز ایشان نمی خواست او ریاست جمهوری را بدست بگیرد، همین است که امروز مردم زیر بار آن کمر خم کرده اند و دست اندرکاران 33 ساله نظام بی وقفه نگران سرانجام کار و ختم اوضاع به یک شورش کور اند!

آقای خامنه ای در سخنرانی خود، بار دیگر تلاش کرد حساب خود را از حساب کارگزاران نظام جدا کند، اما این بازی دیگر تکراری و کهنه است. همه میدانند در آنچه که بر سر کشور آمده او متهم اصلی است زیرا همه امور در دست او متمرکز بوده است. به همین دلیل، او در سخنرانی خود در عین حال که سعی کرد حساب خود را از دولتمردان جدا نگهدارد، به تجلیل و تمجید از اوضاع و دستآوردهای شگرفت دوران رهبری خود پرداخت. بعد از این اشاره کوتاه، خلاصه سخنرانی ایشان را در همین شماره پیک نت با عنوان "دفاع ناشیانه..." بخوانید
 
برگرفته از پیک نت .

Nessun commento:

Posta un commento