venerdì 11 giugno 2010

تظاهرات با مجوز و اعتراض بي مجوز (فرزانه بدرپور) جرس

اریخ انتشار: ۲۱ خرداد ۱۳۸۹, ساعت ۴:۴۶ قبل از ظهر
تظاهرات با مجوز و اعتراض بي مجوز
فرزانه بدرپور
تظاهرات با مجوز و اعتراض بي مجوز
جرس: ميرحسين موسوی و مهدي كروبي 48 ساعت قبل از موعد راهپيمايي 22خرداد و در پايان ساعت اداري وزارت كشور در بيانيه اي از هواداران جنبش سبز خواستند به دليل "احتمال خشونت حاكميت" و "به خطر افتادن جان مردم" از راهپيمايي صرف نظر كنند. كروبي و موسوي با شرح كوتاهي از سير اداري كسب مجوز و اينكه وزارت كشور دولت احمدي نژاد بهانه گيري بسياري كرده است، نتيجه گرفته اند كه اين دولت فقط به هواداران خود مجوز خواهد داد.اين دو نامزد رياست جمهوري بار ديگر در اين بيانيه اعلام كرده اند كه دولت نامشروع است و پس از يكسال بار ديگر عنوان كردند كه حماسه حضور مردم در انتخابات دوره دهم به يغما رفته است. بيانيه اخير ميرحسين موسوي و مهدی کروبی صريحترين موضع گيري تازه اين دو رهبر مخالف دولت است كه حاكميت و احمدي نژاد را به خشونت، تقلب و رفتارهاي استبداد گرايانه محكوم مي كند. اين بيانيه اما واكنش هاي متفاوتي در ميان كاربران اينترنت و هوادارن جنبش سبز كه بيش از يكماه در انتظار اين راهپيمايي بودند، برانگيخت. واكنش هايي كه مي تواند نشان از زنده بودن اعتراضات پردامنه يكسال اخير باشد. همچنان كه در بيانيه اخير آمده كه ساده نگري است اگر تصور شود با ارعاب و دروغ و سركوب مي توان حركت مردم را منكوب كرد و خود دست اندركارن بيشتر از هر كسي مي دانند كه جنبش زنده است. با اين حال اين بيانيه بازتاب هاي متفاوتي داشته است كه همگي در يك نكته مشترك بوده اند و آن هم اشتياق براي آمدن به خيابان و تظاهرات است.

يك بيانيه براي نيامدن

بيانيه موسوي و كروبي، اگرچه براي حراست از جان مردم، خواهان آن شده كه تظاهرات روز شنبه برگزار نشود، اما بند پاياني بيانيه كه از هوادارن مي خواهد تا شيوه هاي خلاقانه اي را بجويند، براي بسياري از مخاطبان اين معنا و مفهوم را داشته است كه نظر ميرحسين و كروبي لغو تظاهرات نيست، و تنها به اين معناست كه مسير هاي راهپيمايي از ميدان امام حسين تا آزادي تغيير كرده و ابتكار عمل به دست خود جنبش سبز است كه بنا بر ضرورت و اقتضا در هر جا كه مي توانند، راهپيمايي را شكل دهد. به اين صورت نيروي سركوبگر نمي تواند همه انرژي خود را تنها در يك مسير صرف كند و اين پراكندگي مي تواند تمركز سركوبگران را بر هم زند.

مگر راهپيمايي هاي قبلي مجوز داشت

همچنان كه از ساعت انتشار بيانيه موسوي و كروبي مي گذشت، نظرات متنوعي در اينباره از سوي كاربران عادی و گمنام فيس بوك، بالاترين و وبلاگ ها منتشر می شود، از سال گذشته تاكنون بيشتر راهپيمايي هاي برگزار شده از سوي جنبش سبز ،بدون مجوز وزارت كشور و با استناد به اصل 27 قانون اساسي بوده كه تظاهرات بي سلاح را به شرط اينكه مخل مباني اسلام نباشد، مجازدانسته است. مخاطبان بيانيه مي پرسيدند مگر در دفعات قبل مجوزي در كار بوده كه اينبار راهپيمايي، مجوز مي خواهد؟! بسياري از خوانندگان بيانيه به اين نتيجه رسيده اند كه آن چيزي كه با بيانيه موسوي و كروبي لغو شده تظاهرات رسمي پيش بيني شده است و نه آن نوع را هپيمايي كه در يكسال اخير انجام مي شده است.

دعوت از كروبي و ميرحسين


در 25 خرداد سال گذشته، بزرگترين راهپيمايي 30 سال گذشته شكل گرفت، آن هم بدون مجوز و حتي بدون درخواست. ميرحسين موسوي اعلام كرد براي اينكه رسانه اي ندارد به ميان جمعيت خواهد رفت و مردم را دعوت به آرامش خواهد كرد. اين خاطره سال گذشته مردمي است كه حالا در آستانه سالگرد انتخابات ايستاده اند. همين تجربه نه چندان قديمي كساني را به اين صرافت انداخته است تا از موسوي و كروبي براي آمدن به تظاهرات 22 خرداد دعوت كنند. مهدي كروبي و ميرحسين موسوي بارها اعلام كرده اند كه در كنار جنبش هستند و نه رهبران آن. در جند ساعت گذشته بسياري از خوانندگان بيانيه اعلام كرده اند كه شنبه در تظاهراتي "پيش بيني نشده" حاضرند و پيش بيني كرده اند كه جمعيت آنچنان انبوه خواهد شد كه ميرحسين و كروبي هم به آن خواهند پيوست. گرچه نظرات اين چنيني همچنان به نقش محوري سران سبز تاكيد دارد، اما مي توان نظرات ديگري را نيز يافت كه از سران جنبش اعلام ناخرسندي كرده اند و آنان را به محافظه كاري متهم مي كنند.

اگر مجوز بدهند


رسانه هاي طرفدار حاكميت در چند روز اخير غير قانوني بودن راهپيمايي را تكرار مي كردند و به صد زبان اعلام مي كردند، كه اين فتنه تازه اي است كه از سوي آنچه آنان سران فتنه مي نامند، در حال شكل گيري است. اما روزنامه كيهان در ستون خبرهاي ويژه مدعي شده كه موسوي و كروبي بسيار مشتاق هستند تا وزرات كشور مجوز راهپيمايي را صادر نكند تا ميزان كم محبوبيت و تعداد اندك طرفداران شان مشخص نشود. با اين حال روزنامه كيهان هيچ گونه توصيه اي به وزارت كشور نكرده است كه مجوز راهپيمايي را صادر كند. رجا نيوز هم در خبري عجيب گفته است سيد محمد خاتمي به موسوي پيام داده تا دست از ماجراجويي بردارد. اگر چه می توان پيش بيني كرد كه صدا و سيماي جمهوري اسلامي در روز جمعه بارها بيانيه موسوي و كروبي را انعكاس خواهد داد و در عین حال مي توان مطمئن بود حكم آماده باش نيروهاي سركوب با اين بيانيه، شكسته نشده است. انتظار مي رود، شنبه 22 خرداد روز پر التهاب و تنش زايي براي حاكميت باشد .

اعتراض بی مجوز

ندادن مجوز راهپيمايي عملا به جاي يك مسير مشخص، را هپيمايي را در سطح شهر پراكنده خواهد ساخت و در چنين وضعيتي شعارهاي تندتر از سوي مخالفان شنيده خواهد شد، شعارهايي كه در يك راهپيمايي مجوز دار به "سكوت" مبدل مي گشت. شايد بتوان گفت كه بيانيه موسوي و كروبي، مسووليت هرگونه اتفاق و برخوردي را بر گردن حاكميت و دولت احمدي نژاد انداخته است كه با مجوز ندادن به راهپيمايي آرام، وضعيت را از كنترل خارج كرده است. دولت احمدي نژاد به تظاهرات روز 22 خرداد مجوز نداده است، اما اعتراضات يكساله اخير كه همچنان ادامه داردو در فضای مجازی آثارش دیده می شود، نشان داده كه جمعی از معترضین در بند مجوز نخواهند ماند.

Nessun commento:

Posta un commento