sabato 12 giugno 2010

دوستانی که قرار است با ماشین بروند بیرون بهتر است خودشان را کم کم آماده کنند

ساعت تقریبا" 3 بعداز ظهر است اگر قصد دارید امروز را در خانه نمانید بهتراست زودتر آماده شویم و بیرون بزنیم یادمان نرود که بایستی ترافیکی ایجاد کنیم که سرکوبگران را عاجز از جابجایی کند - بر دستان همه تان بوسه میزنم

Nessun commento:

Posta un commento