mercoledì 27 aprile 2011

پیشنهاد فراخوان برای فریاد شبانه در شبهای 8-9-10-11 اردیبهشت

دوستان بیائید از تمامی سایتهای سبز درخواست کنیم که شبهای 8-9-10-11 اردیبهشت را فراخوان فریاد شبانه بدهند و فارغ از اینکه از سایتهای حکومتی چه اخباری بیرون میاد  از همین الان خودمان را متمرکز بر این موضوع کنیم

Nessun commento:

Posta un commento