domenica 17 aprile 2011

محمد خاتمی: جهاد اقتصادی و انتخابات در گِرو پایان حصر و زندان است

محمد خاتمی:
جهاد اقتصادی و انتخابات
در گِرو پایان حصر و زندان است

سایت اطلاع رسانی محمد خاتمی خبر از دیدار وی با جمعی قرآن پژوهان استان یزد داد. خاتمی در این دیدار به چند نکته مرتبط با مسائل سیاسی روز ایران اشاره کرده و یکبار دیگر شرایط اصلاح طلبان را برای حضور در انتخابات آینده مجلس تکرار کرد. خاتمی در باره اعلام سال جهاد اقتصادی از سوی علی خامنه ای گفت:
 وقتی جهاد اقتصادی مطرح می شود معنایش این است که وضعیت اقتصادی فعلی چندان مناسب نیست و نیاز به جهاد همه جانبه برای پیشرفت و بهبود دارد. الحق که با درآمدهای شگفت انگیز نفتی در سالهای گذشته و با داشتن سند چشم انداز که نقشه راه جامعه است، می بایست شاهد جهش های عظیم در عرصه تولید، سرمایه گذاری، اشتغال، حضور در بازارهای جهانی و بالارفتن سطح زندگی و معیشت مردم، بخصوص برای بخش های کم درآمد تر جامعه باشیم که متأسفانه نیستیم.
جهاد اقتصادی، در جامعه با نشاط و امیدواری میسر است و یکی از شرایط آن حضور همه نیروها و بخش ها و بخصوص سرمایه های کاردان انسانی جامعه در صحنه است. برای این کار لازم است که فضای سیاسی جامعه باز و امن باشد. وقتی فضا امنیتی باشد و با بدبینی به همه کس و همه چیز نگاه شود و برخوردهای ناورا صورت گیرد نشاط نخواهد بود. مخصوصاً در سال انتخابات، اگر مصلحت کشور و نظام را می خواهیم نیازمند فضای با نشاط سیاسی هستیم. در سالی که گذشت انتظار فراهم آمدن چنین فضایی را داشتیم تا پس از قریب دو سال تنش و وضع فوق العاده، بهار را با امید و دلگرمی و نزدیک تر شدن دلها به یکدیگر و رفع عواملی که باعث نارضایتی است آغاز کنیم و بارها نیز از سوی خیرخواهان که در دلبستگی آنان به نظام و انقلاب و کشور تردیدی نیست در این باب تذکر داده شده، ولی متأسفانه در حالی به سال جدید وارد شدیم که نه تنها نشانی از رفتن به سوی این فضا ندیدیم، بلکه سخت گیری ها و برخوردهای خشن بیشتر شد. سال گذشته را در حالی پشت سر گذاشتیم که نه تنها زندانیان آزاد نشدند، بلکه کسانی که آزاد بودند نیز فراخوانده، یا دستگیر شدند و نسبت به بسیاری از کسانی که در زندان اند و نسبت به بستگان آنان سخت گیریهایی بیشتر به عمل آمد و حصرها و محدودیت ها نیز بر آنها افزوده شد.
باز هم پیشنهاد ما این است که حصرها برداشته شود و زندانیان آزاد شوند، فضای سیاسی و رسانه ای جامعه طبق موازین و قانون باز شود، حضور و فعالیت احزاب و تشکل ها ممکن و امن گردد و به سوی انتخابات آزاد و سالم حرکت کنیم. البته در این باب باز هم نیاز به بحث بیشتر داریم.برگرفته از سایت پیک نت

Nessun commento:

Posta un commento