lunedì 27 giugno 2011

وحشت از سقوط احمدی نژاد در بخشی از جبهه کودتا

وحشت از سقوط احمدی نژاد
در بخشی از جبهه کودتا!

حسین شریعتمداری سرپرست روزنامه کیهان در سرمقاله ای شتابزده در کیهان روز گذشته نوشت: "جریان انحرافی هزاران بار از اصلاح طلبان بهتر است."

شریعتمداری با خشم و نگرانی "ما نان به نرخ روز خور نیستیم. اصلاح طلبان از قماش معاویه و یهودند.... فلان نماینده مجلس رگ گردن به عصبانیت یا در تظاهر به عصبانیت سیخ می كند و فریاد برمی آورد "كسانی كه برای احمدی نژاد از سر و كول هم بالا می رفتند، امروزه منتقد شده اند" آن دیگری ... به زعم خود، هشدار می دهد كه «چرا به توصیه های ناقدان - بخوانید سران فتنه- توجهی نكردید و آن هشداردهندگان را از میدان به در كردید كه اكنون شاهد حضور و فعالیت جریان انحرافی باشید"؟!

در اینکه دار و دسته احمدی نژاد و مشایی برای شریعتمداری هزار بار از اصلاح طلبان بهتر بوده اند و احمدی نژاد شال روزنامه نگار برتر را به گردن آقای شریعتمدای انداخت شکی نیست. نان شریعتمداری در بلبشو و هرج و مرج و بی قانونی است که احمدی نژاد در هر چه کم آورده باشد در این یک قلم کم نیاورده است. جالب اینکه در زمانی که طشت رسوایی احمدی نژاد و فساد سیاسی و مالی باند او از بام افتاده "برادر حسین" هنوز از او با لقب "رییس جمهور محترم دکتر احمدی نژاد" نام می برد. مثل اینکه در پشت پرده خبرهایی است که شریعتمداری را نگران کرده و به حمایت از "جریان انحرافی" یعنی درواقع به حمایت از خود و جلوگیری هم سرنوشت شدن با امثال مصباح یزدی و ذوالنور به میدان آمده است. شریعتمداری با این همه عزت و احترامی که به احمدی نژاد و جریان انحرافی می گذارد، نشان داد که علاقه اش به "آقا" و مقام معظم هر چه باشد بیش از علاقه به موقعیت خودش نیست. اصلا به شریعتمداری چه که احمدی نژاد گفته "حمایت آقا رای مرا خراب کرد."

ظاهرا کار جبهه ای که شریعتمداری در آن است، چنان رو به خرابی است و احتمالا در بازجوئی هائی که جریان دارد "دم" او نیز چنان به تله گیر کرده که منتظر ادامه ماموریتی که به صفار هرندی داده بود نشده و خود آستین ها را برای دفاع از جریان انحرافی و احمدی نژاد ومصباح یزدی بالا زده و وارد میدان شده است. ماجرا باید همین باشد. زیرا در سرمقاله ای که شریعتمداری نوشته دیگر از آن اعتماد به نفس امنیتی که برادر حسین همیشه داشت، خبری نیست!

شاید در روزهای آینده، باید منتظر برکناری ها در سپاه از یکسو، و حوادث غیر مترقبه و واکنشی از سوی دیگر بود!

Nessun commento:

Posta un commento