mercoledì 9 maggio 2012

استقبال از سفیر اخراجی از برزیل که قهرمان شنای زیر آبی است

اصلا" اگه کاری غیر از این میکردند بایست تعجب کرد!  در ج اسلامی دین بهانه ای شده است برای چپاول مردم

دولت برزیل، سفیر جمهوری اسلامی "حکمت الله قربانی" در این کشور را اخراج کرد. دلیل و بهانه این اخراج ماجرائی جنجالی بود که در یکی از استخرهای شنا، در پایتخت برزیل روی داده بود. بموجب آنچه که مطبوعات برزیل نوشتند، گویا ایشان در استخر مختلط "زنانه و مردانه" زیرآبی رفته و دست درازی هائی کرده بود. آنها که دست درازی شده بودند دختران زیر 15 سال بودند و شاکی شدند و پرونده تشکیل شد. ظاهرا سفیر فکر کرده بود برزیل هم مثل جمهوری اسلامی است و برای دختران 9 ساله جشن بلوغ می گیرند!

این که به ادعای سفیر، جنجال بر سر زیر آبی رفتن وی بهانه ای سیاسی بوده یا نبوده و یا این که اگر استخر مختلط خوب است و می توان در آنجا شنا کرد، چرا در جمهوری اسلامی ممنوع است و یا این زیر آبی با زیر آبی اتمی ارتباطی داشته و یا نداشته و سئوالات دیگری از این دست، کم اهمیت است، اما این که هنگام بازگشت قهرمان زیر آبی، گروه ضربت دانشجویان حزب الهی تهران به استقبال ایشان در فرودگاه امام خمینی رفته پر اهمیت. ماجرای اخراج و بازگشت را می شد بی سر و صدا پشت سر گذاشت و رسانه ای نکرد، اما چنین نکردند و عکس استقبال گروه ضربت حزب الله تهران و انداختن دسته گل به گردن سفیر را هم منتشر کردند. اخراج شده که شده، بازگشته، که بازگشته. دیگه استقبال و دسته گل برای چه؟


از پیک نت 

Nessun commento:

Posta un commento